Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae

Nom Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae
Nom alternatiu MCNB. Col. Nassariidae
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae
MCNB. Col. Nassariidae
Descripció Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae, integrada per conquilles en sec, a excepció de tres lots d'espècimens preservats en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 15700 exemplars agrupats en 1460 lots i 125 espècies, amb quatre espècimens tipus corresponents a dues espècies. Tota la col·lecció ha estat revisada per l'especialista Carles Gili. Destaca quantitativament el gènere Nassarius (gairebé el 90% dels lots de la col·lecció), seguit a distància de Cyclope i la resta de gèneres representats a la col·lecció. La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). Entre les aportacions més recents hi destaca el material de les col·leccions de Luis Gasull Martínez i Joan Rosal Sagalés. Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la colecció (actualment minoritària) poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). Les col·leccions d'Antoni de Samà, Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1914 i 1920), aporten també una quantitat important de Nassariidae. A aquelles s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen la de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931) i Institut Jaume Balmes (1936). La col·lecció de la Reial Acadèmia inclou, entre d'altres, aportacions d'Eduard i Adolf Cháquert, Eduard Fontseré, Eusebi Mas, José María Salvañá i Jaume Basté. Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens. La col·lecció ha estat objecte de revisió exhaustiva durant el període 2013-2014 per part de l'especialista i col·laborador del Museu Carles Gili, amb la descripció de dues noves espècies amb tipus dipositats a la col·lecció.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Nassariidae
Noms comuns cargols marins
Abast geoespacial Antilles, Austràlia, Filipines (strength), Golf de Califòrnia, Illes Balears (strength), Illes Canàries, Mar Mediterrània (strength), Mar Roig, Maurici, Oceà Atlàntic, Oceà Pacífic, Oceà Índic, Sri Lanka, Xile, arxipèlags i illes d'Oceania, costes d'Àfrica, costes de Catalunya (strength), costes de la península Ibèrica, Índia
Expedicions Expedició del Museu al Marroc Occidental
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Batlle, A.
Bofill i Poch, Artur
Gabot, Laura
Gasull Martínez, Luis
Gibert, Vicenta
Gros, J.
Hernández Rojo, Elisabeth
Iglesias Iglesias, A.
Laboratori Oceanogràfic de Balears
Maluquer, Josep
Mercadal, B.
Muñoz, José
Rosal i Sagalés, Joan
Rutllán, J.
Samà, Antoni de
Zariquiey, Ricardo
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 125 espècies, 1460 lots, 15700 espècimens, 4 espècimens tipus
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Tot el material revisat i identificat a nivell d'espècie per l'especialista Carles Gili.
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 08-10-2014 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de gastròpodes marins
Col·lecció de mol·luscs marins
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del Museu d'animals procedents de l'Expedició al Marroc Occidental.

Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

Gili, C., 2015. Two new Nassarius species from the Philippines (Gastropoda: Nassariidae). Miscellanea Malacologica, 6(6): 81-87

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.

Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312.