Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de bivalves marins

Nom Col·lecció de bivalves marins
Nom alternatiu MCNB. Col. bivalves marins
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de bivalves marins
MCNB. Col. bivalves marins
Descripció Col·lecció de mol·luscs formada per bivalves marins preservats en sec (99% dels lots) i en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 48000 elements agrupats en 9650 lots. La major part del material pertany a la col·lecció fundacional de Francesc Martorell i a altres col·leccions històriques del museu (Antoni de Samà, Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, Baltasar Serradell, entre d'altres). Entre el material més recent hi destaquen les mostres de la col·lecció de Luis Gasull. L'abast geogràfic s'estén a tot el món, amb abundància de fauna procedent de la Mediterrània (especialment de Catalunya i les illes Balears), costes i arxipèlags del Pacífic, Atlàntic i Índic (sobretot dels arxipèlags del sud-est asiàtic). Àmplia cobertura taxonòmica. Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació de la col·lecció s'ha exhibit a les exposicions permanents del museu; actualment s'exposen al Museu Blau espècimens corresponents a deu lots.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). La col·lecció de bivalves marins inclou també exemplars de la col·lecció d’Antoni de Samà (ingressada al voltant de 1914), formada per moluscs marins de la costa de Catalunya. Les col·leccions conquiològiques d’Aguilar-Amat, Artur Bofill i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de mostres. A aquestes cal afegir el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen les de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al museu en 1925) i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931), José Giner (1932) i Institut Jaume Balmes (1936). La col·lecció de la Reial Acadèmia inclou aportacions de Jaume Basté, Eduardo i Adolfo Cháquert, Eduard Fontseré, Eusebi Mas, i José María Salvañá, entre d'altres. També s'han localitzat exemplars donats per Adolfo de Reynoso i Alejandro Torres. Cal destacar a més les aportacions efectuades per col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Ascensi Codina, Marià Ferrer Bravo, Vicenta Gibert, Josep Maluquer, Santiago Novellas i d’altres). Tot i que de manera puntual, hi trobem material procedent de l'expedició d'Aguilar-Amat a l’Indoxina francesa (1929) o de les diferents campanyes al protectorat espanyol del Marroc. Pel que fa a la col·lecció en líquid, els exemplars més antics provenen de les col·leccions de l'Estació Zoològica de Nàpols i de l'Estació de Biologia Marítima de Santander, com a part d'una adquisició d'animals marins per al museu (1916-1917).
Sota la direcció d'A. Bofill primer (1891-1929), i de J. B. d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Més recentment, la col·lecció del malacòleg Luis Gasull (donada l'any 1983, amb Rosario Nos com a directora del Museu) contribueix amb una quantitat important de lots (gairebé el 10 % del total de bivalves marins), la majoria procedents de les Illes Balears.
Des de 1997 el conservador del Departament d'Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d'aquesta etapa s'ha completat l'inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d'espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia
Noms comuns bivalves marins
Abast geoespacial Antilles, Austràlia, Cuba, Golf de Califòrnia, Illes Balears (strength), Mar Mediterrània (strength), Mar Roig, Maurici, Oceà Atlàntic, Oceà Pacífic, Oceà Índic, Polinèsia, arxipèlag de les Filipines, costes de Catalunya (strength), costes de la península Ibèrica, Àfrica occidental, Índia
Expedicions Expedició d'Aguilar-Amat a l'Indoxina francesa, 1929
Expedició del Museu al Marroc Occidental
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Altimira Aleu, Carles
Bofill i Poch, Artur
Closas, J.
Codina i Ferrer, Ascensi
Ferrer Bravo, Marià
Gabot, Laura
Gasull Martínez, Luís
Gibert, Vicenta
Gros, J.
Hernández Rojo, Elisabeth
Iglesias Iglesias, A.
Laboratori Oceanogràfic de Balears
Maluquer, Josep
Mateu, G.
Mercadal, B.
Novellas Bofill, Santiago
Samà, Antoni de
Zariquiey, Ricardo
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 48000 espècimens, 9650 lots
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de la documentació i etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes organismes sencers, valves
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Lots en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 25-06-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs marins
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del Museu d'animals marins procedents de l'estació Zoològica de Nàpols. Col·lecció del Museu de mol·luscs procedents de l'expedició d'Aguilar Amat a l'Indoxina francesa. Col·lecció del Museu de l'Expedició al Marroc Occidental.

Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

Gasull, L. & Cuerda, J., 1974. Malacología del contenido gástrico de las grandes estrellas de mar. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 19: 155-175

Josep Maluquer, 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.

Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312.