Guia de fons i col·leccions


Micropaleontologia

Nom Micropaleontologia
Descripció Els grups taxonòmics que es poden englobar dins de la denominació de col·leccions de micropaleontologia són nombrosos, però destaca la col·lecció de Roques sedimentàries i Làmines primes amb macroforaminifers (protozous). Tot i que algunes col·leccions de Paleontologia del Museu contenien alguna entrada de macroforaminífers, la Col·lecció de Micropaleontologia s’està desenvolupant i augmentant en volum degut a la línia de recerca desenvolupada des de 2011 al Museu pel Dr. Vicent Vicedo, conservador de la Col·lecció de Paleontologia del MCNB. És, per tant, una col·lecció eminentment científica amb nombrosos espècimens tipus i figurats.
Actualment la col·lecció està formada per unes 1.500 entrades, entre Roques, Làmines primes i espècimens (entre els que es troben els figurats i tipus). El material prové de diversos indrets del món (principalment d’Espanya, Itàlia, Mèxic i Oman) i de diferents edats (Juràssic al Miocè)
Regnes Plantae, Protista
Tipus de col·lecció Fossils
Conté espècimens tipus