Atles 3D

Aquesta és la teva selecció: ANIMALIA
ANIMALIA

Atles osteològic - Imatges en tres dimensions (3D)

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona presenta un atles osteològic en línia creat a partir de la col·lecció de vertebrats. El Museu conserva més de 34.000 espècimens de vertebrats, d'aquests, més de 7.000 són esquelets (esquelets desarticulats, cranis, altres ossos). Majoritàriament corresponen a espècies d'aus i de mamífers. La nova col·lecció digital consta de models 3D (tres dimensions) obtinguts mitjançant un escàner a partir d'ossos originals conservats a la col·lecció. Es prioritzen les espècies de fauna autòctona tot i que hi són representades espècies al·lòctones. Els cranis i mandíbules han estat els primers models obtinguts, tot i que l'atles serà ampliat a la resta d'ossos que conformen un esquelet (prop de 200).  

©MCNB. Esquelet desarticulat de cigonya blanca, Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758).

Aquest catàleg d’ossos, en línia, ofereix la visualització d’exemplars de la col·lecció poc accessibles al públic. Mostra la gran diversitat morfològica en els esquelets de vertebrats. Els esquelets són un material amb molt interès, la seva observació i mesura permeten la identificació de restes actuals o fòssils, estudis anatòmics i de recerca lligats a l’evolució de les espècies i les seves adaptacions al medi. L’estudi dels ossos i les dents permet estimar l’edat, el sexe i l’alçada de l’individu, i s’hi poden detectar patologies diverses. L’atles doncs pot ser útil a la comunitat científica, a la comunitat docent i al públic en general. Aquest tipus de col·leccions són estudiades per paleontòlegs, biòlegs, veterinaris i metges que consulten directament els exemplars de la col·lecció. Ara aquests materials estaran accessibles a tothom.


Amb la publicació d’aquest atles el Museu vol apropar el fons patrimonial a la ciutadania, acomplint així amb una de les premisses bàsiques d’una col·lecció pública, que aquesta sigui accessible a la societat.