NOTES LEGALS

CONDICIONS D’ÚS D’AQUEST LLOC WEB

Identificació

El lloc web Bioexplora http://www.bioexplora.cat/ és gestionat pel Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (el “Museu”), l'adreça corporativa del qual és plaça Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona (Espanya), amb NIF Q0801897J i adreça de contacte per correu electrònic museuciencies@bcn.cat.

En general

Pel fet d’accedir a aquest lloc web i explorar-ne el contingut, l’usuari accepta sense reserves aquestes Condicions d’ús. Llevat que contravingui la legislació aplicable, el Museu es reserva el dret d’alterar i actualitzar la informació continguda en aquest web, en qualsevol moment i sense avís previ, i de canviar-ne la configuració, la presentació i les condicions d’ús. L'usuari queda automàticament obligat per aquestes Condicions d’ús  a partir del moment que accedeix al lloc i ha d’estar al corrent dels canvis que s’hi produeixen. L'usuari accepta la seva responsabilitat respecte a la manera d'utilitzar el lloc web, tant els seus continguts com els serveis que ofereix. L'usuari també és responsable davant del Museu i/o altres parts de qualsevol dany que hi causi si no respecta aquestes Condicions d’ús.

Informació sobre les dades

La informació proporcionada pel web prové de l’activitat dels departaments de Col·leccions i de Recerca i del Centre de Documentació del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Els comentaris aportats per l'usuari són responsabilitat de qui els transmet, tret dels casos en què des del Museu se n’assumeixi la validació i s’incorporin a les bases de dades de la institució.

Accés al lloc web

El Museu no és responsable davant de l'usuari dels danys provocats per l’ús d’aquest lloc web ni per cap acció que se'n derivi a partir de la informació proporcionada. El Museu no és responsable de cap fallada de seguretat o desconnexió que es pugui esdevenir ni de cap dany que es pugui produir al dispositiu de l’usuari (maquinari i programari) o en qualsevol carpeta o document emmagatzemat originat per la presència de virus al dispositiu de l’usuari. El Museu tampoc no és responsable de cap mal funcionament del navegador o de l’ús d’una versió no actualitzada d'aquest.

Responsabilitat derivada dels enllaços web

El Museu no revisa els llocs web enllaçats a Bioexplora, que són mantinguts per terceres parts que es troben fora del control del Museu, el qual tampoc en recomana o n’aprova els continguts. El Museu nega de forma expressa cap responsabilitat per qualsevol dany sofert per l’usuari derivat de la informació trobada en aquests llocs web.

Llicències i drets de reproducció

Si no s’indica el contrari, els continguts del lloc web Bioexplora es publiquen sota una llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Aquesta llicència permet:

 • Copiar-ne i redistribuir els continguts en qualsevol mitjà i format.
 • Modificar, combinar i construir nous continguts a partir del material llicenciat, amb la condició de:
 • Citar la procedència de forma clara i apropiada i indicar si s'han aplicat modificacions en les dades.
 • Redistribuir les dades amb una llicència equivalent a la referida aquí, sense restriccions addicionals.

Les aportacions al web per part de persones externes al Museu, sigui en forma de comentaris o d'arxius adjunts, es consideren lliures de condicions de reproducció i queden sotmeses a les mateixes condicions de reutilització anteriors.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Objectiu

El Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (el "Museu") es compromet a protegir la privacitat de tots els usuaris que accedeixen al lloc web Bioexplora, http://www.bioexplora.cat/. Els continguts del web són propietat del Museu que els opera, llicencia i controla. L’usuari pot navegar i usar el web sense haver de donar cap informació personal. El Museu només té accés a les dades personals que han estat proporcionades voluntàriament per l'usuari mitjançant els formularis habilitats o havent contactat directament amb el Museu per correu electrònic o altres mitjans publicats al mateix web. Si el lloc web recull dades personals mitjançant galetes, l’usuari n'és informat adequadament per la Política de galetes i, quan cal, per qualsevol altre mitjà requerit legalment. Aquest document estableix la Política del Museu amb relació a com es processen les dades personals recollides al lloc web. L’ús del web implica que l’usuari accepta les declaracions de la Política de privacitat i que les seves dades personals siguin tractades com aquí s’indica. Aquesta Política de privacitat només s’aplica al lloc web Bioexplora i no als llocs web als quals aquest pot redireccionar.

Control de dades

D’acord amb la regulació actual, l’usuari queda informat que les dades personals recollides a través d’aquest lloc web esdevindran part d’un arxiu propietat del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb adreça corporativa a plaça Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona (Espanya).

Finalitat de la recollida de dades personals

Les dades personals que l'usuari dona al Museu quan s'hi posa en contacte a través del lloc web o per correu electrònic són emprades per assignar una autoria apropiada als comentaris i altres continguts proporcionats per ell. Les dades d’identificació personal que es recullen a través dels nostres serveis s’utilitzen exclusivament per exercir un control  sobre els continguts aportats pels usuaris del web. D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d'Europa, de 27 d'abril de 2016, les dades personals no es comparteixen amb empreses, organitzacions o persones físiques alienes al Consorci del Museu. Excepcionalment, aquesta informació es comparteix per:

 • Complir qualsevol requisit previst a la legislació aplicable o per atendre qualsevol requeriment d’un òrgan administratiu o judicial.
 • Detectar o impedir qualsevol frau o qualsevol incidència tècnica, tant de seguretat com en el marc de la investigació de possibles infraccions, o actuar en aquests supòsits.
 • Protegir els drets, els béns o la seguretat del web Bioexplora, dels seus usuaris o del públic en general de la manera que ho exigeixi o ho permeti la legislació aplicable.

Qualsevol altre propòsit es comunica a l'usuari abans de processar les dades personals.

Transferència a terceres parts

El Museu no comparteix les dades personals dels usuaris amb terceres parts, excepció feta que:

 • Sigui consistent amb els termes i les condicions de la Política de privacitat.
 • L’usuari consenti la transferència.
 • Sigui necessari per complir obligacions legals del Museu.

Les dades dels usuaris són tractades amb màxima confidencialitat i en compliment de les mesures de seguretat aplicables.

Mesures de seguretat

El Museu adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el processament de les dades personals. El Museu disposa dels mecanismes necessaris per prevenir qualsevol accés no autoritzat a les dades, com també robatoris, modificacions o pèrdues d'aquestes.

Confidencialitat

En compliment de les regulacions vigents, el Museu es compromet a assumir la seva obligació de mantenir en secret, desar i conservar de forma confidencial les dades referides.

Dades de terceres parts

En cas que l'usuari proporcioni dades de terceres parts ha de garantir que ha obtingut el consentiment previ d'aquesta tercera part i que l'ha informat de les condicions i els propòsits d'ús de les seves dades per part del Museu.

Qualitat de les dades

Les dades que proporcioni l'usuari han de ser rigoroses i fiables. L'usuari també té l’obligació de notificar al Museu els canvis que s'hi produeixin respecte a les dades proporcionades a fi de mantenir-les actualitzades.

Drets sobre les dades

L'usuari pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades processades d’acord amb la legislació actual. Per fer-lo efectiu pot enviar una comunicació on especifiqui quin dret vol exercir a museuciencies@bcn.cat, amb una còpia adjunta del seu document d’identitat. El Museu només conserva les dades de l'usuari durant el període de temps necessari per acomplir els propòsits anunciats. Quan les dades personals no són necessàries per a aquests propòsits, si la llei aplicable no regula res en contra, queden bloquejades.

Actualització de la Política de privacitat

Sempre que no contravingui la legislació aplicable, el Museu pot modificar i actualitzar la Política de privacitat en qualsevol moment sense avís previ a l'usuari. L'usuari és animat a revisar la Política de privacitat a fi d’estar al corrent dels canvis que s’hi puguin produir.

POLÍTICA DE GALETES O COOKIES

Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que inclou una petita quantitat de dades que es descarreguen i instal·len en un dispositiu durant la navegació per una pàgina web. En vistes posteriors de la pàgina web, les galetes són reconegudes pel lloc web original, o per altres llocs web que hi estiguin vinculats. Les galetes o cookies són útils perquè permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre el nombre de visitants, els dispositius i els hàbits de navegació dels usuaris; depenent de la informació continguda a les galetes i la forma en què s'utilitzi el dispositiu, les galetes també poden servir per reconèixer els usuaris. Es pot trobar més informació sobre les galetes a www.allaboutcookies.org.

Quin tipus de galetes utilitza aquest lloc web?

El lloc web http://www.bioexplora.com  (el "Lloc Web") utilitza els tipus de galetes següents:

 1. Segons la durada:
 • Galetes de sessió: només existeixen durant la sessió que l'usuari obre en visitar la pàgina web. Desapareixen del dispositiu quan l'usuari tanca el navegador o apaga el dispositiu. Si l'usuari ha optat per identificar-se utilitzant altres mecanismes habilitats, s’utilitzen galetes de sessió que contenen informació encriptada per diferenciar-lo d'altres usuaris.
 • Galetes persistents: queden emmagatzemades al dispositiu de l'usuari després de tancar el navegador o apagar el dispositiu. S'activen cada vegada que l'usuari visita el lloc web que va crear la galeta en particular. En visitar el lloc web, un identificador únic és assignat a l'usuari, que s'associa a una galeta persistent que es descarrega al seu navegador.
 1. Segons l'entitat que instal·la les galetes:
 • Galetes pròpies: la informació obtinguda a través d'aquestes galetes és administrada per Bioexplora per tal de prestar el servei sol·licitat per l'usuari.
 • Galetes de tercers: la informació obtinguda a través d'aquestes galetes pertany a Google, Inc.
 1. En funció de la finalitat per a la qual s’instal·len:
 • Galetes tècniques: permeten a l'usuari navegar i utilitzar les diferents opcions i serveis oferts al lloc web, com ara control del trànsit i comunicació de dades, identificació de sessió, sol·licituds d'informació, visualització de vídeos, ús d'elements de seguretat durant la navegació o emmagatzematge, divulgació o ús compartit de contingut.
 • Galetes analítiques: registren el nombre de visitants, mesuren i analitzen estadísticament l’activitat dels usuaris i creen perfils de navegació que permeten introduir millores al lloc web.

Breu descripció de les galetes utilitzades al lloc web i els seus efectes:  

ENTITAT LEGAL NOM TIPOLOGIA FINLITAT DURADA
Google, Inc. _ga Analítica Distingeix usuaris del lloc web 2 anys
Google, Inc. _gat Analítica Accelera la taxa de peticions 10 minuts
Bioexplora PHPSESSID Tècnica It is used to identify Website users Sessió
Bioexplora bioexplora_cookies Tècnica It is used to identify cookies acceptance 90 dies

Segons allò que es notifica a l'encapçalament de la pàgina principal, se suposa que l'usuari accepta la instal·lació i la utilització de les galetes que s'esmenten en aquesta secció si continua la navegació pel lloc web. Si l'usuari es nega a instal·lar les galetes o si té desactivada la configuració d'acceptar-les o consentir-les, la navegació per diferents seccions del lloc web pot ser limitada. No obstant això, la falta d'instal·lació de qualsevol galeta no impedeix en cap cas l'exercici dels drets reconeguts legalment.

Com desactivar o eliminar les galetes?

L'usuari pot acceptar la instal·lació o desactivació d'aquestes galetes, així com bloquejar-les o eliminar-les en qualsevol moment, utilitzant la configuració del navegador: Cookie settings in Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Cookie settings in Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Cookie settings in Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Cookie settings in Safari - https://support.apple.com/en-gb/HT201265
Cookie settings in Windows Phone - http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Actualització de la política de galetes

El Museu de Ciències Naturals es reserva el dret de modificar aquesta Política de galetes per tal de complir els requisits legals vigents o per adaptar-la al tipus de galetes utilitzades en aquest lloc web i sol·licitar el consentiment informat dels usuaris quan la llei ho requereixi.

CITACIÓ

Es recomana la citació següent: [Nom de la pàgina web], Bioexplora, Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, http://www.bioexplora.cat [data de la consulta].