Guide to collections


Natural Science Museum of Barcelona - Sound archive

Name Natural Science Museum of Barcelona
Subunits name Sound archive
Acronym(s) MCNB-MZB-FON
Institution type Archive
Description Currently, the Fonoteca’s consultation collection is being digitalized to create a permanent back-up for all its sound and printed documents. The security of these documents is thus guaranteed.

This task opens new possibilities for future research and also guarantees the safety and expansion of this part of the Museum’s heritage.
Address Pg. Picasso, s/n
Postal code 08003
City Barcelona
State/region Catalunya
Country Spain
Telephone +34 93 256 22 22
Fax +34 93 310 49 99
Email amartinezfiguerola@bcn.cat
Logo
Website http://w3.bcn.cat/V65/Home/V65XMLHomeLinkPl/0,4555,418159056_747039183_1,00.html
Parent Institution Natural Science Museum of Barcelona
Associated person Alexandre Martínez (Curator)
Collection rights La col·lecció pertany al Museu de Ciències Naturals, ICUB - Ajuntament de Barcelona.
Access rights Totes les col·leccions estan obertes a la consulta dels investigadors i també es fan servir en exposicions i altres activitats culturals. Les condicions, directrius i dades de contacte per a visites i préstecs es detallen a la pàgina de Serveis de consulta i préstec.
Actualment s'estan creant i ampliant bases de dades de biodiversitat i de geodiversitat a partir de les col·leccions per tal que puguin ser consultades en línia. En aquests moments, part de la informació de les col·leccions és accessible a través del node espanyol del portal GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
Usage restrictions La publicació de recerques realitzades total o parcialment amb materials de la col·lecció s'ha de comunicar al Museu i han de citar la procedència institucional dels espècimens estudiats. La utilització d'imatges està regulada per la normativa municipal de l'Ajuntament de Barcelona.