Rosals i Corretjer, Joan

Barcelona , 1876 - Barcelona , 1917
Campo de actividad: Mineralogia | Malacologia

Referencias bibliográficas

Bataller i Calatayud, Josep R. En Joan Rosals i Corretjer. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. XVII(1917). http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=1462&Pagina=66

Bofill i Poch, Artur. La Col·lecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2(1917):191-196. http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2958&Pagina=209

Búsqueda