Rosals i Corretjer, Joan

Barcelona , 1876 - Barcelona , 1917
Camp d'activitat: Mineralogia | Malacologia

Vinculació amb el Museu

L'any 1917 van ingressar al Museu per llegat les col·leccions de mol·luscs, minerals i de fòssils de Joan Rosals.

Referències bibliogràfiques

Bataller i Calatayud, Josep R. En Joan Rosals i Corretjer. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural. XVII(1917). http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=1462&Pagina=66

Bofill i Poch, Artur. La Col·lecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2(1917):191-196. http://bibdigital.rjb.csic.es/ing/Libro.php?Libro=2958&Pagina=209

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.