Succinea putris (Linnaeus, 1758)

Succinea (Succinea) putris (Linnaeus, 1758)

References

"Conquilla oval ventruda, transparent i amb l'àpex obtús; de d'ambre més o menys clar fins verdós vitri; formada per 3 a 4 voltes d'espira convexes de creixement ràpid, la darrera molt gran, ventruda [...]; obertura ovoide, ampla, arrodonida a la part inferior, mesurant en altura més de la meitat l'alçada total de la conquilla"

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: p. 81.

 

"Concha succiniforme, ventruda y transparente, de color ámbar claro hasta verdoso vítreo [...]. Última vuelta muy grande y ventruda".

Jordi Cadevall & Albert Orozco, 2016. Caracoles y babosas de la península Ibérica y Baleares. Ediciones Omega, Barcelona: p. 141.

Distribution of the Museum's samples

 

Categories

Search

Tiles