Sphincterochila candidissima candidissima (Draparnaud, 1801)

Sphincterochila (Albea) candidissima candidissima (Draparnaud, 1801)

References

"Conquilla de consistència forta, sòlida, molt espessa, opaca, cretàcia, de forma globulosa o un xic deprimida, superiorment molt bombada, convexa subaplanada inferiorment; coloració des d'un blanc pur a lleugerament blavosa, aporcellanada [...] la darrera [volta] gran, més o menys arrodonida a la perifèria".

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: p. 148.

 

"Concha globulosa, cupuliforme, sólida, gruesa y opaca, de color blanco [...]. Última vuelta es grande, redondeada y descendente hacia la abertura".

Jordi Cadevall & Albert Orozco, Caracoles y babosas de la península Ibérica y Baleares, 2016, Ediciones Omega, Barcelona: p. 504.

Distribution of the Museum's samples

 

Categories

Search

Tiles