Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus, 1758)

References

"Conquilla petita de forma cilíndrica o oval cilíndrica deprimida; de vermellenc terrós o corni terrós; finament estriada, amb certa lluentor de greix; de 6-7 voltes d'espira que creixen lentament, poc convexes".

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: p. 104.

 

"Concha semisólida cilíndrica ovalada con el ápice romo, de color pardo rojizo mate [...]. Última vuelta ligeramente más estrecha que la anterior".

Jordi Cadevall & Albert Orozco, 2016. Caracoles y babosas de la península Ibérica y Baleares. Ediciones Omega, Barcelona: p. 174.

Distribution of the Museum's samples

 

Categories

Search

Tiles