Microtyphlus fideli

 

Viñolas & Escolà, 1999. Microtyphlus fideli sp. n. de Anillina de la sima Latonero, Castellote, Teruel (Coleoptera, Carabidae, Bembidiini). Misceŀlània Zoològica, 22 (2): 85-89.

Types

Holotype: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 99-0635 (“Sima Latonero, Castellote, Teruel, Spain“, 1 specimen)

Paratypes: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 99-0636 + MZB 99-0637 + MZB 99-0638 + MZB 99-0639 + MZB 99-0640 (“Sima Latonero, Castellote, Teruel, Spain“, 5 specimens)

Current name

Microtyphlus fideli Viñolas & Escolà, 1999

Search

Tiles

 • Metholcus coiffaiti

   

  Español, 1972. Notas sobre Anóbidos. LV. Contribución al conocimiento del género Metholcus Duv. Miscel·lania Zoologica, 3(2): 61-74.

 • Bythostethus ceballosi

   

  Español, 1968. Notas sobre Anóbidos. 31: Géneros de Dorcatominae de la fauna etiópica. Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada, 44: 103-136.

 • Trechus meregallii

   

  Casale, 1981. Un nuovo Trechus di Spagna (Coleoptera, Carabidae). Bolletino Associazione Romana di Entomologia, 36 (1-4): 17-21.

 • Iberellus minoricensis palumbariae

  Aguilar–Amat, J. B. d’, 1933. Observacions malacològiques. XIX. Contribució al coneixement de la malacofauna menorquina. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 33(6–7): 324–338. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png [p. 328].