Trechisibus monrosi

 

Mateu & Nègre, 1972. Révision du genre Trechisibus Motsch. et generes voisins. Nouvelle Revue d’Entomologie, 2: 53-72.

Tipos

Paratipo: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0868 (“El Machado, Catamarca, Argentina“, 1 ejemplar)

Estatus taxonómico actual

Trechisibus (Trechisibus) monrosi Mateu & Nègre, 1972

Búsqueda

Fichas

 • Truncatellina beckmanni

  Quintana, J., 2010. Truncatellina beckmanni sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae: Truncatellininae), una nueva especie endémica de Menorca (Islas Baleares, Mediterráneo occidental). Spira, 3: 149-158.

 • Oxychilus (Ortizius) francescae

  Bech, M., 1996. Descripció d’Oxychilus (Ortizius) francescae sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata; Zonitidae) per a la malacofauna de Catalunya. Butlletí del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès-Nord, 3(3): 303-304. [fig. p. 304].

 • Sigiweddellia benthopelagica

  Bouillon, J., Pagès, F. & Gili, J. M., 2001. New species of benthopelagic hydromedusae from the Weddell Sea. Polar Biology, 24: 839-845. [p. 840-841; figs. 1-3].

 • Sardopaladilhia distorta

  Rolán, E. & Martínez–Ortí, A., 2003. Nuevas especies de la familia Hydrobiidae (Mollusca, Orthogastropoda) de la Comunidad Valenciana (España). Iberus, 21(1): 191–206. [p. 202, figs. 33–45].