Trechisibus monrosi

 

Mateu & Nègre, 1972. Révision du genre Trechisibus Motsch. et generes voisins. Nouvelle Revue d’Entomologie, 2: 53-72.

Tipos

Paratipo: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0868 (“El Machado, Catamarca, Argentina“, 1 ejemplar)

Estatus taxonómico actual

Trechisibus (Trechisibus) monrosi Mateu & Nègre, 1972

Búsqueda

Fichas

 • Petalium (Rhadine) indicum

   

  Español, 1975. Notas sobre Anóbidos. 67: Sobre Petalium del grupo permatum (Rhadine Baudi). Entomol. Blätter, 71(2): 94-99

 • Cryobius imfimus sonensis

   

  Vives, 2014. Coleòpters nous o interessants de les Planes de Son i la mata de València (Alt Àneu, Pirineu de Lleida). Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 78: 99-108.

 • Trechus bouilloni

   

  Faille, Bourdeau & Fresneda, 2012. Molecular phylogeny of the Trechus brucki group, with description of two new species from the Pyreneo-Cantabrian area (France, Spain) (Coleoptera, Carabidae, Trechinae). ZooKeys, 217: 11–51.

 • Microtyphlus fideli

   

  Viñolas & Escolà, 1999. Microtyphlus fideli sp. n. de Anillina de la sima Latonero, Castellote, Teruel (Coleoptera, Carabidae, Bembidiini). Misceŀlània Zoològica, 22 (2): 85-89.