Clada minutissima

 

Español, 1983. Nuevos Anobiidae (Col.) del sudeste asiático. Nota 99. Miscel·lania Zoologica, 7: 75-90.

Tipos

Paratipo: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0951 (“Khon Kaen, Thailand“, 1 ejemplar)

Estatus taxonómico actual

Clada minutissima Español, 1983

Búsqueda

Fichas

 • Helix desmoulinsi var. atricha

  Bofill, A., 1915. Iconografia i Descripció de Formes Malacològiques de les Conques del Noguera Pallaresa i del Ribagorçana. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 37–58. [p. 38 (2 de la separata), lám. 5, figs. 4–6].

 • Caenocara upembana

   

  Español, 1972. Missions H. de Saeger et G.F. Witte aux Parc Nationaux du Congo (Col. Anobiidae). Publ. Inst. Parcs Nat. Congo Zool., 56(2): 21-41.

 • Lasiodermina negrei

   

  Español, 1966. Notas sobre Anóbidos. 20: Lasiodermina nuevo género de Xyletininae del Africa tropical. EOS, 41(4): 551-555.

 • Abida secale peteri

  Kokshoorn, B. & Gittenberger, E., 2010. Chondrinidae taxonomy revisited: New synonymies, new taxa, and a checklist of species and subespecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Zootaxa, 2539: 1-62. [p. 21; lám. 7 fig. A-C].