Guía de fondos y colecciones


Museo de Ciencias Naturales de Barcelona - Fonoteca

Nombre Museo de Ciencias Naturales de Barcelona
Nombre de las subunidades Fonoteca
Acrónimo MCNB-MZB-FON
Tipo de institución Archive
Descripción -
Dirección Pg. Picasso, s/n
Código postal 08003
Ciudad Barcelona
Estado/región Catalunya
País Spain
Teléfono +34 93 256 22 22
Fax +34 93 310 49 99
Correo electrónico amartinezfiguerola@bcn.cat
Logo
Página web http://w3.bcn.cat/V65/Home/V65XMLHomeLinkPl/0,4555,418159056_747039183_1,00.html
Institución madre Museo de Ciencias Naturales de Barcelona
Personas asociadas Alexandre Martínez (Conservador)
Derechos de colección La col·lecció pertany al Museu de Ciències Naturals, ICUB - Ajuntament de Barcelona.
Derechos de acceso Totes les col·leccions estan obertes a la consulta dels investigadors i també es fan servir en exposicions i altres activitats culturals. Les condicions, directrius i dades de contacte per a visites i préstecs es detallen a la pàgina de Serveis de consulta i préstec.
Actualment s'estan creant i ampliant bases de dades de biodiversitat i de geodiversitat a partir de les col·leccions per tal que puguin ser consultades en línia. En aquests moments, part de la informació de les col·leccions és accessible a través del node espanyol del portal GBIF (Global Biodiversity Information Facility).
Restricciones de uso La publicació de recerques realitzades total o parcialment amb materials de la col·lecció s'ha de comunicar al Museu i han de citar la procedència institucional dels espècimens estudiats. La utilització d'imatges està regulada per la normativa municipal de l'Ajuntament de Barcelona.