Guía de fondos y colecciones


Proyecto Genmedoc

Nombre Proyecto Genmedoc
Descripción El projecte GENMEDOC (juny 2004-maig 2006), inclòs dins el programa de cooperació comunitari Interreg IIIB MEDOCC, va crear una xarxa constituïda per 10 centres especialitzats en la conservació ex-situ de la flora autòctona del Mediterrani.; els centres participants provenien d’ España, França, Grècia i Tunísia.
Els principals objectius del projecte es centraven en elaborar models comuns per a la recol•lecció, tractament i conservació d’ espècies vegetals en bancs de germoplasma; desenvolupar protocols eficaços de germinació i intercanviar informacions i experiències entre regions.
En el marc d’ aquest projecte es van seleccionar més de 300 espècies vegetals de 38 hàbitats mediterranis presents en llocs d’ interès comunitari (LIC); seleccionant les espècies segons el seu paper estructural, singularitat i grau de protecció.
A cada regió les llavors van ser recol•lectades, netejades i emmagatzemades en condicions òptimes de conservació en les instal•lacions de la institucions que formaven part del projecte Genmedoc.
Pel que fa a la participació del Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona, la col•lecció Genmedoc consta de 90 lots de llavors en total. 78 lots de 41 espècies recol•lectades de comunitats gipsícoles i rupícoles calcàries de les províncies de Barcelona i Lleida i 12 lots de duplicats dels altres centres participants en el projecte.
D’ aquests 78 lots es van realitzar proves de germinació per a 21 espècies.
Reinos Plantae
Cobertura taxonómica Artemisa herba-alba Asso, Gypsophila repens L., Helianthemum squamatum Pers., Linum suffruticosum L., Ononis tridentata tridentata, Silene saxifraga L.
Recolectores Armengot, Laura
Casanovas Ticó, Mònica
Martinell Andreu, M.Carmen
[desconeguts]
Tipo de colección Living
Propósito primario Research
Contiene especímenes tipo No
Criterio de agrupación Repository
Estado de desarrollo Consumable
Método de preservación Dried, Frozen
Institución Jardín botánico de Barcelona - Banco de Germoplasma
Colección madre Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Barcelona
Personas asociadas Miriam Aixart (Conservadora del Banco de Semillas),
Materiales relacionados Bacchetta G., Fenu G., Mattana E, Piotto B. & Virevaire M. (2006). Manuale per la raccolta, studio, conservazione e gestione ex situ del germoplasma. APAT, 244 p. http://veprints.unica.it/786/1/64-MANUALE_GERMOPLASMA_%282006%29.pdf

Brochure resultats Genmedoc. http://www.genmeda.org/uploads/descarga_public/19_brochure-genmedoc.pdf

Ferrer Gallego, Pedro Pablo. (2007). Base estructural de un hábitat. Principios para su definición y diagnosis. http://www.uv.es/elalum/documents/BaseEstructuralHabitat.pdf

Genmedoc. (2004-2006). Pratiques de germination dans les banques de semences du réseau GENMEDOC. http://www.cbnmed.fr/_DATA/telech/Genmedoc/Pratiques%20de%20germination%20GENMEDOC.pdf

Genmedoc: un réseau inter-régional de banques des semences de la mediterranée. http://www.genmedoc.org