Guia de fons i col·leccions


Herbari Francesc Xavier Bolòs

Nom Herbari Francesc Xavier Bolòs
Descripció L’herbari de Francesc Xavier Bolòs i Germà (1773-1844) fou cedit amb caràcter de dipòsit el 1934 per Antoni de Bolòs. F.X. Bolòs fou corresponsal del Jardí Botànic de Madrid i va estar relacionat amb botànics com Gómez Ortega, Lagasca, Pourret i Bernades.

Aquest farmacèutic i naturalista estudià a finals del segle XVIII la flora de la Catalunya septentrional, especialment dels voltants d'Olot. El seu herbari (d'uns 6.000 plecs) conté descripcions pre-linneanes i linneanes en una mateixa etiqueta i està encara per estudiar.
Regnes Plantae
Abast geoespacial Catalunya
Recol·lectors Bolòs Germà, Francesc Xavier
[et al.]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació Segle XVIII
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 6000 espècimens
Estat de documentació Encara esta per informatitzar i estudiar.
Classe d'objectes plecs d'herbari
Mètode de preservació Dried and pressed