Guia de fons i col·leccions


Col·lecció d'esponges d'aigua dolça d'Anna Traveset

Nom Col·lecció d'esponges d'aigua dolça d'Anna Traveset
Nom alternatiu Col·lecció Traveset
Citeu com MCNB. Col. esponges aigua dolça Anna Traveset
Descripció Col·lecció d'esponges d'aigua dolça donada per Anna Traveset Vilagines, investigadora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA). Està formada per 217 lots, dels quals 81 corresponen a preparacions microscòpiques. La resta són organismes sencers, la majoria preservats en alcohol etílic de 70º. El material identificat a nivell d'espècie pertany a la família Spongillidae. La cobertura geogràfica s'estén a Espanya (al voltant del 60% dels lots de la col·lecció provenen de Catalunya), amb tres lots procedents del llac Titicaca. Tots els lots registrats, documentats i informatitzats a la base de dades de la col·lecció.
Procedència La col·lecció fou donada al Museu el desembre de 2015 per la investigadora Anna Traveset. El gruix de la col·lecció constitueix el material d'estudi en que es basa la seva tesi de Llicenciatura, dedicada a les esponges d'aigua dolça de la península Ibèrica (dirigida per Ramon Margalef, Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, 1985). Hi destaquen les preparacions microscòpiques. Aquest material inclou mostres procedents de la col·lecció de la pròpia autora, així com donacions de Víctor Montserrat, Ignasi Olivella, Enrique Martínez i d'institucions com la Universitat de Barcelona (departament d'Ecologia).
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Porifera, Spongillidae
Noms comuns esponges d'aigua dolça
Abast geoespacial Catalunya (strength), Espanya, Llac Titicaca
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1980-1985
Estat de desenvolupament Closed
Extensió de la col·lecció 217 lots, 81 prep. microscòpiques
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Al voltant del 45% dels lots determinats a nivell d'espècie.
Classe d'objectes animals sencers, preparacions microscòpiques
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment, Slide mount
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Mostres en líquid preservades en alcohol etílic de 70º. Preparacions microscòpiques. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 22-01-2016 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de porífers
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Materials relacionats TRAVESET, Anna (1985). Contribució al coneixement de les esponges d'aigua dolça a la Península Ibèrica. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia. 87 p.

TRAVESET, Anna (1986). Clave de identificación de las esponjas de agua dulce de la Península Ibérica. In: Claves de identificación de la flora y fauna de las aguas continentales de la Península Ibérica, 2. Barcelona: Asociación Española de Limnología. 25 p.