Col·leccions ObertesGalago demidoff


Dades de l'especimen:

  • Nom científic: Galago demidoff
  • Número de registre: MZB 82-7408
  • Element: Pell d'estudi
  • Lloc de procedència: Àfrica > Àfrica Central > Camerun
  • Sexe: Mascle
  • Font d'ingrés: Casa Rowland Ward
  • Biometria - CC=: 10.5cm
  • Biometria - C= 13 -: 14cm
  • Referència bibliogràfica: Veracini, C. & Garcia-Franquesa, E.. "The primate collection at the Natural Science Museum of Barcelona (Spain)". Arxius de Miscel·lània Zoològica. Vol. 8 (2010), p. 15-52.;

©MCNB
. .