Rhamna vivesi

 

Viñolas & Masó, 2005. Dues noves espècies del gènere Rhamna Peyerimhoff, 1913(Coleoptera: Anobiidae: Mesocoelopodinae), amb clau específica i distribució geogràfica. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 73: 45-60.

Tipos

Paratipos: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2006-0016 + MZB 2006-0017 (“Masindi, n. Sonso, Uganda“, 2 ejemplares)

Estatus taxonómico actual

Rhamna vivesi Viñolas & Masó, 2005