Gastrallus ribesi

 

Español, 1991. Tres nuevos Gastrallus Jacq. du Val (Coleoptera, Anobiidae) de la fauna del África central. Miscel·lania Zoologica, 15: 133-136.

Tipos

Holotipo: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-1414 (“Equatorial Guinea“, 1 ejemplar)

Paratipo: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-1415 (“Equatorial Guinea“, 1 ejemplar)

Estatus taxonómico actual

Gastrallus ribesi Español, 1992