Escolatrechus bolivianus

 

Mateu, 2002. Escolatrechus bolivianus gen. n., sp. n. de Trechinae de l’Haut Plateau Bolivien (COLEOPTERA: CARABIDAE: TRECHINAE). Elytron, 16: 23-28.

Observaciones: etiquetado como Escolatrechus andinus y descrito como Escolatrechus bolivianus

Tipos

Holotipo: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2002-0538 (“Cova Umajalante, Torotoro National Park, Bolivia“, 1 ejemplar)

Estatus taxonómico actual

Escolatrechus bolivianus Mateu, 2002