Amara (Amara) proxima

 

Frivaldszky, 1877. Carabidae novae ex Hungaria. Természetrajzi Füzetek, Budapest, 1: 133-135.

Tipos

Paratipo: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-1645 (“Pécs, Hungary“, 1 ejemplar)

Estatus taxonómico actual

Amara (Amara) proxima Putzeys, 1866

Hieke, F., 2011. Aktueller Katalog der Gattung Amara Bon. Stand vom 1. IX. 2011.

http://www.naturkundemuseum-berlin.de/home.asp