Salvañà Comas, Joaquim Maria

1828 1902
Field of activity: Malacologia Entomologia

Publications

Salvañá, J.M., 1887. Moluscos nuevos de España. Publicaciones de la Crónica Científica, 137-148.

Bibliographical references

Camarasa, Josep M., 2000. Cent anys de passió per la natura - una història de la Institució Catalana d'Història Natural, 1899-1999. Memòria, 11. Institució Catalana d'Història Natural, Barcelona. [p.13].

Search