Vesperus aragonicus

 

Baraud, 1964. Vesperus aragonicus sp. nov. et Strangalia pubescens F. dans les Pyrénées (Col. Cerambycidae). EOS, 40 (1-2): 37-41.

Types

Paratype: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 74-0447 (“Linás de Broto, Huesca, Spain“, 1 specimen)

Current name

Vesperus aragonicus Baraud, 1964