Gastrallus cervelloi

 

Viñolas, 1999. Gastrallus cervelloi sp. n. de la isla de Bioco, Guinea Ecuatorial (Coleoptera, Anobiidae). Miscel·lània Zoològica, 22 (2): 81-84.

Types

Holotype: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 99-1321 (“Bioco, Equatorial Guinea“, 1 specimen)

Current name

Gastrallus cervelloi Viñolas, 1999