Serradell i Planella, Baltasar

? , 1871 - ? , 1930
Camp d'activitat: Malacologia
Funció principal: Donador

Vinculació amb el Museu

La col·lecció malacològica reunida per Baltasar Serradell va ser adquirida pel Museu l'any 1931 a la vídua del naturalista, juntament amb altres col·leccions de mineralogia, petrologia, paleontologia i prehistòria, totes elles procedents de l'estatge social del Club Muntanyenc.

Referències bibliogràfiques

"Museu i Museus del Parc (1919-37)" [document d'arxiu], Fons documental de la Junta de Ciències Naturals, Arxiu històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Id1236.

Masriera, A. "Annex 3. Notes biogràfiques d'alguns personatges relacionats amb la història del Museu Martorell en la seva faceta geològica". In: El Museu Martorell, 125 anys de ciències naturals (1878-2003). Barcelona: Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 2003. http://www.raco.cat/index.php/MonografiesMCN/article/view/80932

Gómez-Alba, J., Masriera, A., 1997. Catálogo razonado de los vertebrados fósiles de España del Museo de Geología de Barcelona (1882-1982). Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 6:1-296.

Cerca

Fitxes