Serradell i Planella, Baltasar

? , 1871 - ? , 1930
Camp d'activitat: Malacologia

Vinculació amb el Museu

La col·lecció malacològica reunida per Baltasar Serradell va ser adquirida pel Museu l'any 1931 a la vídua del naturalista, juntament amb altres col·leccions de mineralogia, petrologia, paleontologia i prehistòria, totes elles procedents de l'estatge social del Club Muntanyenc.

Referències bibliogràfiques

"Museu i Museus del Parc (1919-37)" [document d'arxiu], Fons documental de la Junta de Ciències Naturals, Arxiu històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Id1236.

Masriera, A. "Annex 3. Notes biogràfiques d'alguns personatges relacionats amb la història del Museu Martorell en la seva faceta geològica". In: El Museu Martorell, 125 anys de ciències naturals (1878-2003). Barcelona: Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 2003. http://www.raco.cat/index.php/MonografiesMCN/article/view/80932

Gómez-Alba, J., Masriera, A., 1997. Catálogo razonado de los vertebrados fósiles de España del Museo de Geología de Barcelona (1882-1982). Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 6:1-296.

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.