CANTIC

San Miguel de la Cámara, Maximino

Catàlog d'Autoritats CSIC

San Miguel de la Cámara, Maximino

San Miguel de la Cámara, Maximino

Huerta del Rey, Castella , 1887 - Cartagena , 1961
Camp d'activitat: Petrologia

Vinculació amb el Museu

Va ocupar la plaça de regent de Petrologia al Museu Martorell des de 1916 fins el 1942, en què es va traslladar a Madrid. El Museu conserva les seves col·leccions pertrogràfiques (exemplars de roques i làmines primes) producte d’estudis portats a terme a Catalunya, la major part dels quals van ser publicats pel Museu de Ciències Naturals i per l’Institut Geològic de la Diputació. La seva activitat al Museu el portà a revisar, classificar, ordenar i registrar les col·leccions de roques que hi anaven ingressant (grans blocs, col·leccions Font i Sagué, Rosals, Serradell, Acadèmia de Ciències, etc.), feina que també donà a conèixer per mitjà de publicacions.

Referències bibliogràfiques

Masriera González, A. El Museu Martorell, 125 anys de Ciències Naturals (1878-2003). Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona - Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella, 2006.

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.