Pascual Torramadé, Xavier

Pascual Torramadé, Xavier

Barcelona , 30/9/1954 - Barcelona , 22/8/2021
Camp d'activitat: Zoologia | Herpetologia
Funció principal: Col·laborador

Vinculació amb el Museu

Membre actiu de la Secció d’Herpetologia del Museu de Zoologia de Barcelona (MZB) durant les dècades dels 80 i 90. Continuà col·laborant a la col·lecció de Vertebrats del MZB fins que aquest va esdevenir Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) on va romandre col·laborant  fins mitjans de 2021. Com a integrant de la Secció va classificar amfibis i rèptils a mida que s’ordenava la col·lecció d'herpetologia, conservada en formol. Va realitzar campanyes d’estudi de la herpetofauna als Aiguamolls, Montseny i altres llocs.

Fins el 2021 col·laborador actiu de la col·lecció de rèptils i amfibis del Museu, que consta de més de 1.400 amfibis, individus o lots, i més de 1.200 rèptils. Va generar les fitxes en paper de col·lecció, va participar activament en la gestació del sistema de documentació de la col·lecció de zoologia, va col·laborar amb temes d’espècies CITES, va facilitar l’entrada d’algun decomís per a que no es perdessin exemplars zoològics, va col·laborar estretament amb el Termcat per a normalitzar els noms comuns en català d’amfibis i rèptils.

Va ser recol·lector de 261 amfibis i de 129 rèptils, en campanyes d’estudi a l’Alt Empordà, especialment però també en altres comarques. Entres aquestes recol·leccions hi ha la del Holotip i Paratips del tritó del Montseny, recol·lectats per ell i l’Albert Montori.

Notes històriques/biogràfiques

Va estudiar a la Salle Condal  fins a Batxillerat i després la carrera de Biologia a la Universitat de Barcelona. Al final del batxillerat i, sobretot a la Universitat, va començar la seva passió pels amfibis i rèptils, una passió que mai no va abandonar. Durant anys va estudiar aquest grup zoològic amb companys de la carrera i altres persones que va anar coneixent. Va pertànyer a un grup actiu de joves, que estudiaven les espècies de granotes, serps i tortugues, van fer recol·leccions i identificacions d’exemplars, van publicar articles i van compartir celebracions. Treballà com a inspector de consum a la Generalitat de Catalunya durant tota la vida laboral. La feina li permetia temps per a les seves aficions, per això no va voler progressar dins la carrera professional. Volia tenir llibertat per a gaudir del que l’apassionava, la zoologia, el cinema i el Barça. Es capbussava a les seves aficions, amb passió, molta dedicació i molt de gaudi. Era extremament meticulós i endreçat, elaborava fitxes amb anotacions tant dels exemplars d’herpetologia que revisava al Museu com de les pel·lícules que veia.  Era membre de la Societat Catalana d’Herpetologia i de l’Associació d’Amics del Museu. Va ser un especialista reconegut en el seu àmbit, va atendre consultes d’altres institucions i països. Era reservat i molt tímid, afable i divertit amb les persones més properes. 

Publicacions

Bea Sánchez, Antonio; Pascual, Xavier; Vilella, J. F.; González, D.; Andreu, C., 1978. Nota sobre reptiles ibéricos: III. Estudio preliminar sobre biometría y distribución de Elaphe longissima (Laur, 1768) en la península Ibérica. (Reptilia Colubridae)Miscel·lània Zoològica, Vol. 4 (2):  191-204. 

 

Bea, Antonio.; Montori, Albert & Pascual, Xavier., 1994. Herpetofauna dels Aiguamolls de l'Empordà. In: Els Sistemes naturals dels aiguamolls de l'Empordà. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural. Institut d'Estudis Catalans, Editors. Barcelona. 

 

Jutglas Andreu, C. & Pascual Torramadé J., 1978. Informe sobre los reptiles catalogados de especies protegidas en el territorio espanol [Tortuga griega (Testudo graeca graeca), tortuga mediterranea (Testudo hermanni robertmentensi), camaleon comun (Chamaeleo chamaeleon chamaeleon)]. Boletín de la Estación Central de Ecología, 7 (14): 53-58.

 

Llorente, G. A.; Carretero, M. A.; Pascual, Xavier; Pérez, A., 1993. New record of a nesting loggerhead turtle Caretta caretta in Western Mediterranean. British herpetological  bulletin, 42: 1992/93.

 

Montori i Faura, Albert; Pascual, Xavier., 1981. Nota sobre la distribución de Euproctus asper (Dugès, 1852) en Catalunya: I, primera localidad para el macizo de Montseny. Publicaciones del Departmaento de Zoología de la Universidad de Barcelona, 6: 85-88.

 

Montori i Faura, Albert; Maluquer i Margalef, Joan; Pascual, Xavier., 1985. Síntesi històrica dels estudis herpetològics als Països CatalansButlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 50: 173-185.   

 

Montori, Albert.; Bea, Antonio & Pascual, Xavier., 1985. Característiques Generals de l'herpetofauna dels Aiguamolls de l'Empordà. Butlletí de la Societat Catalana d'Ictiologia i Herpetologia. 10: 39-43.

 

Montori, Albert; Pascual, Xavier., 1985. Variación anual del peso de Rana temporaria (Amphibia, Anura) y su relación con el ciclo biológico. Butlletí de la Societat Catalana d’Ictiologia i Herpetologia, 10: 32-38.

 

Montori, Albert; Pascual, Xavier. 1987. Contribución al estudio de Rana temporaria L. (Amphibia, Ranidae) en Santa Fe del Montseny (Barcelona). II. Ciclo biológicoMiscel·lània Zoològica, Vol. 11: 299-307.

 

Pascual, X. & Montori, Albert., 1981. Contribución al conocimiento de Rana temporaria L. (Amphibia, Ranidae) en Sta. Fe del Montseny (Barcelona). I. Descripción de la zona y estima de la población. Miscel·lània Zoològica, Vol 7: 109-115.

 

Pascual, Xavier ; Montori, Albert., 1982. Características del ciclo biológico de Rana temporaria L. (Amphibia, Anura) en Santa Fe del Montseny (Barcelona). Publicaciones del Centro Pirenaico de Biología Experimental, 13: 51-54.

 

Pascual, Xavier ; Campeny, Roser., 1983. A preliminary note on the distribution of Triturus Helveticus in Catalonia (Spain). British Journal of Herpetology,  Vol. 6: 346-347.

 

Pascual, Xavier; Parellada, Xavier., 1983. Els escurçons de Catalunya. Alamany, Oriol.  Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Direcció General del Medi Rural.

 

Pascual, Xavier., 1985. Contribución al estudio de las Tortugas marinas en las costas españolas. I. DistribuciónMiscel·lània Zoològica, Vol. 9: 287-294.

 

Pascual, Xavier. 1986. Les tortugues de Catalunya. Parellada, Xavier. Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Direcció General del Medi Rural.

 

Pascual, Xavier., 1984. Herpetofauna de les Illes Medes. In: Els sistemes naturals de les Illes Medes. (Ignasi Olivella i Prats, Josep M. Gili i Sardà, Eds.). Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

 

Pascual, Xavier., 1992. Martí Boada. Llegendes del MontsenyLauro: revista del Museu de Granollers, Núm. 4; 71.

 

Pascual, Xavier., 1995. Elaphe longissima (Laurenti, 1768): culebra de esculapio. Elaphe scalaris (Schinz, 1822): culebra de escalera. In: Distribución y biogeografía de los anfibios y reptiles en España y Portugal. Monografías de herpetología, 3. Pleguezuelos, J. M. (ed.). Granada: Universidad de Granada, Asociación Herpetológica Española.

 

Ruiz-Martín, José María ; Pascual, Xavier., 1981. Datos hematológicos de Rana temporaria (Amphibia, Anura, Ranidae) en Catalunya. II Congreso de la Federación Española de Sociedades de Biología Experimental y Reunión Anual de las Sociedades de Bioquímica y Ciencias Fisiológicas (Madrid, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, 6-10 julio 1981).

Referències bibliogràfiques

Garcia Franquesa, Eulàlia. In Memoriam: Xavier Pascual Torramadé, un col·laborador emblemàtic del Museu. 23/9/2021. 

Junta de l’AAMCNB. In Memoriam: Xavier Pascual, un col·laborador del Museu. 20/9/2021. 

Cerca

Fitxes