Martorell i Peña, Manuel

? , ? - Barcelona , 1890
Camp d'activitat: Entomologia

Vinculació amb el Museu

Germà de Francesc Martorell i director del Museu en el moment de la seva inauguració el 1882 i fins la seva mort, el 1890. El 1901, Teresa Poch, vídua de Martorell, donà oficialment a l'Ajuntament de Barcelona, la col·lecció del seu difunt marit, tot i que les col·leccions ja estava dipositades al Museu.

Notes històriques/biogràfiques

En col·laboració amb el seu cosí i eminent entomòleg Miquel Cuní i Martorell (1827-1902) publicà el Catálogo de los coleópteros observados en Cataluña (1876).

Referències bibliogràfiques

"Donatiu efectuat per Teresa Poch, consistent en una col·lecció d'insectes que va pertànyer al marit d'ella, Manuel Martorell i Peña" [document d'arxiu], Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fons: Junta de de Ciències Naturals. id0404.

Cerca

Fitxes

 • Barre de Flandes y Díaz de Manso, Agustín de la

  L'any 1889 el Baró de la Barre, ministre espanyol a Colòmbia, va fer donació al Museu d'una col·lecció d'aus de Colòmbia.

 • Giner Marí, José

  La col·lecció de mol·luscs reunida per José Giner Marí, malacòleg valencià, establert a Sant Agustí, Eivissa, va ser adquirida pel Museu per compra el 1932, juntament amb 46 llibres i fulletons.

 • Almera i Comas, Jaume

  La relació del Museu Martorell amb el Dr. Almera s’inicià a la Junta de Ciències Naturals, de la qual Almera formà part com a vocal des de 1893. El Dr. Faura i Sans el va substituir en la confecció del Mapa Geològic i Topogràfic de Catalunya de la província de Barcelona, les col·leccions del qual van arribar, a partir de 1918, al Museu Martorell quan se’n feu càrrec el Dr. Faura.

 • Faura i Sans, Marià

  A partir de 1917 s’encarrega de la direcció del Servei del Mapa Geològic de Catalunya, la qual cosa el relacionà directament amb el Museu Martorell i el Museu de Catalunya quan la Mancomunitat va passar aquest servei a la Junta de Ciències Naturals. De 1919 a 1921 fou regent de Paleontologia del Museu de Ciències Naturals, regència que es va desvincular del mapa el 1923 i de la qual es va fer càrrec el Dr. Marcet Riba. El Museu Martorell conserva exemplars procedents de la confecció del Mapa Geològic i fòssils recol·lectats durant algunes de les seves excavacions, com l’Elephas de Pedralbes.