Zospeum bellesi

Gittenberger, E., 1973. Eine Zospeum–Art aus den Pyrenäen, Zospeum bellesi spec. nov. Basteria, 37: 137–140.

Localitat tipus

“Cueva de Aso, cañón de Añisclo Sercué zwischen Vio und Boltaña, Huesca”.

Aclariments toponímics

Cova d’Aso, a Sercué, entre Vió [Sercué i Vió són nuclis de població del municipi de Fanlo, Osca] i Boltanya [municipi d’Osca].

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 89–8575 (conquilla).

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 89–8576 (2 conquilles).

Tipus existents en altres centres

Paratips: Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museuum, Leiden, 54982 (8 paratips).

Estatus taxonòmic actual

Zospeum bellesi  Gittenberger, 1973