Truncatellina beckmanni

Quintana, J., 2010. Truncatellina beckmanni sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae: Truncatellininae), una nueva especie endémica de Menorca (Islas Baleares, Mediterráneo occidental). Spira, 3: 149-158.

Localitat tipus

"Lloc de Monges (Ciutadella de Menorca, Illes Balears) [31S EE724228]"

Tipus

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2014-6548 (loc. tip., 2 conquilles, ex col. Quintana).

Estatus taxonòmic actual

Truncatellina beckmanni Quintana, 2010