Speleotyphlus fadriquei

 

Español, 1999. Descripción de Speleotyphlus fadriquei sp. n., con revisión del género (Coleoptera, Carabidae). Miscel·lània Zoològica, 22 (1): 53-57.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 75-4868 (“Avenc de la Llamborda, serra d'Almos, Tarragona, Spain“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 75-4869 + MZB 75-4870 + MZB 75-4871 + MZB 75-4872 + MZB 75-4873 + MZB 75-4874 + MZB 75-4875 + MZB 75-4876 + MZB 75-4877 + MZB 75-4878 + MZB 75-4879 + MZB 75-4880 + MZB 75-4881 (“Avenc de la Llamborda, serra d'Almos, Tarragona, Spain“, 13 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Speleotyphlus fadriquei Español, 1999