Sculptotheca aspera

 

Español, 1973. Notas sobre Anóbidos. 60: Contribución al conocimiento de la subfamilia Dorcatominae. Miscel·lania Zoologica, 3(3); 51-67.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-2892 (“Mongo, Equatorial Guinea“, 1 espècimen)

Paratip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-2893 (“Mongo, Equatorial Guinea“, 1 espècimen)

Estatus taxonòmic actual

Sculptotheca aspera Español, 1973