Sardopaladilhia marianae

Rolán, E. & Martínez–Ortí, A., 2003. Nuevas especies de la familia Hydrobiidae (Mollusca, Orthogastropoda) de la Comunidad Valenciana (España). Iberus, 21(1): 191–206. [p. 196, figs. 9–21]. 

 

Localitat tipus

"Piscina de Sueras (Castellón)". 

Aclariments toponímics

Sueras [= Suera, municipi].

Tipus

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2002–0692 (loc. tip., 2 conquilles). 

Tipus existents en altres centres

Holotip: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 15.05/46587.

Paratips: Museu Valencià d’Història Natural, MVHN 806 (loc. tip., 44 conquilles) + Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (1 conquilla) + American Museum of Natural History, Nova York (1 conquilla) + Natural History Museum, Londres (1 conquilla) + Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 94819 (2 conquilles) + Muséum National d’Histoire Naturelle, París (1 conquilla) + col·lecció Rolán (90 conquilles).

Estatus taxonòmic actual

Sardopaladilhia marianae Rolán & Martínez-Ortí, 2003