Rhamna mestreae

 

Español & Viñolas, 1996. Género y especies nuevas de Anobiidae del África tropical (Coleoptera). Miscel·lania Zoologica, 19(1) (1996): 75-98.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-2815 (“Amboseli Natural Park, Kenya“, 1 espècimen)

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-2816 + MZB 78-2817 + MZB 78-2818 (“Amboseli Natural Park, Kenya“, 3 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Rhamna mestreae Español & Viñolas, 1996