Pseudotrechisibus sphaericus

 

Mateu & Bellés, 1982. Dos nuevos géneros de Trechina del Perú. Folia Entomologica Mexicana, 53: 67-74.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-0721 (“Cutervo, Cajamarca District, Peru“, 1 espècimen)

Estatus taxonòmic actual

Pseudotrechisibus sphaericus Mateu & Bellés, 1982