Pronus leai

 

Español, 1980. Sobre Pronus Lea y otros géneros de Anobiidae (Col.) de la fauna australiana. Nota 95. Miscel·lania Zoologica, 6: 59-70.

Tipus

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-2658 + MZB 78-2659 (“Queensland, Australia“, 2 espècimens)

Estatus taxonòmic actual

Pronus leai Español, 1980