Moitessieria hedraensis

Quiñonero-Salgado, S. & Rolán, E., 2017. Two new species of the genus Moitessieria (Gastropoda, Moitessieriidae) from Spain. Iberus, 35(2): 115-121 [p.116].

Localitat tipus

"Font de l’Hedra, Vilanova de Meià, 680 m, comarca de La Noguera, province of Lleida [31TCG35]."

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals de Barcelona, MZB 2017-0449 (conquilla).

Tipus existents en altres centres

Paratips: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, MNCN 15.05/200002 (1 conquilla) + Col·lecció Sergio Quiñonero CSQ (5 conquilles).

Estatus taxonòmic actual

Moitessieria hedraensis Quiñonero-Salgado & Rolán, 2017