Mitrocomella millardae

Pagès, F., Gili, J. M. & Bouillon J., 1992. Medusae (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa) of the Benguela Current (southeastern Atlantic). Scientia Marina, 56(Supl. 1): 1-64. [p. 31; fig. 33].

Localitat tipus

“[...] from Anchovy Recruitment Africana 045 Cruise (station 7-1-1 [...]), 32º04’S 18º20’E, 36-24 depth [...]”.

Aclariments toponímics

Coordenades situades a l'Oceà Atlàntic Sud, prop de Lambers't Bay (=Badia de Lamberts), a la costa occidental de la República de Sud-àfrica.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2013-4486 (loc. tip.; ex col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC, LEP 0013-1).

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2013-4474 (loc. tip.; 1 espècimen, ex col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC, LEP 0013-2).

Tipus existents en altres centres

Paratips: col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC, LEP 0013-2.