Megorama granulatum

 

Español, 1976. Notas sobre Anóbidos. 70: Sobre el género Megorama Fall. Miscel·lania Zoologica, 3(5); 121-140.

Tipus

Holotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 78-2735 (“Mayagüez, Puerto Rico“, 1 espècimen)

Estatus taxonòmic actual

Megorama granulatum Español, 1976