Iberus gualtieranus mariae

Cobos, A., 1979. Sobre algunos Iberus Montfort de la provincia de Almeria (Gastrop. Pulmon.). Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears, 23: 35–46 [pp: 42–44, figs. 7, 8].  

Localitat tipus

“Los Alcores de Punta Entinas, Dalías, Almería”.

Aclariments toponímics

Dalías, municipi d'Almeria.

Tipus

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 84–0150 (loc. tip., 5 conquilles).

Estatus taxonòmic actual

Iberus gualtierianus mariae Cobos, 1979

Martínez-Ortí, A. & Uribe, F., 2008. Els exemplars tipus de les col·leccions malacològiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Museu Valencià d'Història Natural. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 6:1-156. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png [p.86]