Helix pallaresica

Salvañá, J. M., 1886. Estudio de M. Pablo Fagot sobre los hélices xerofilianos del grupo Barcinonensiana. Publicaciones de la Crónica Científica: 2–7. [p. 4].

Localitat tipus

“...desde la Pobla, la especie es bastante comun en el valle del Noguera Pallaresa...”. La localitat tipus s’ha precisat entre las localitats de “Pobla–Tremp”, segons consta al lectotip.

Aclariments toponímics

La Pobla de Segur i Tremp [municipis del Pallars Jussà]; [riu] Noguera Pallaresa.

Tipus

Lectotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 81–4632 (“Pobla–Tremp”, conquilla, antiga col·lecció Fagot). Lectotip figurat a Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. III. Vall de la Noguera Pallaresa. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 105–220. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png [làm.2, figs.13–15].

Estatus taxonòmic actual

Helicella madritensis (Rambur, 1868)

Martínez–Ortí, A., 1999. Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana. Tesis doctoral (inèdita). Universitat de València, 743 pp. [p. 545].

Martínez–Ortí, A. & Gittenberger, E., 2004. The taxonomical status of the Iberian taxon Xerocrassa barcinensis sensu Soós (1926) (Gastropoda, Hygromiidae). Molluscan Megadiversity: Sea, Land and Freshwater. World Congress of Malacology, Perth Western Australia, p. 94–95.

Cerca

Fitxes

 • Carabus (Megodontus) violaceus pseudomuelleri

   

  Codina, 1921. Clarícies per a la Zoogeografia dels Carabus (Col. Carabinae) de Catalunya. Descripció de dugues formes noves. Un cas teratològic notable. Institució Catalana d’Història Natural. 2a sèrie-volum 1: 134-145 [1 làm.]

 • Petalium (Fossanobium) escalerai

   

  Español, 1968. Notas sobre Anóbidos. 32: Anóbidos de los territorios españoles del golfo de Guinea. EOS, 43(3-4): 515-528.

 • Megorama gridelli

   

  Español & Viñolas, 1996. Género y especies nuevas de Anobiidae del África tropical (Coleoptera). Miscel·lania Zoologica, 19(1) (1996): 75-98.

 • Pupa (Torquilla) tuxensis

  Westerlund, C. A., 1902. Descripciones de Moluscos nuevos de España. Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, 2: 236–239 [p. 238].