Helix montserratensis var. delicatula

Bofill, A., 1898. «La Helix montserratensis». Su origen y su distribución en el tiempo y en el espacio. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 2: 331-343. [p. 339].

Localitat tipus

“«La Mata», de Sant Llorens del Munt”.

Aclariments toponímics

Sant Llorens del Munt [(=Sant Llorenç del Munt), massís de la província de Barcelona].

Tipus

Lectotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 81-4766-A (”San Llorens del Munt, de «La Mata» á la cima”; conquilla, ex col. Bofill).

Paralectotips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 80-4766-B, MZB 80-4766-C, MZB 80-4766-D, MZB 80-4766-E (”San Llorens del Munt, de «La Mata» á la cima”; 4 conquilles, ex col. Bofill).

Estatus taxonòmic actual

Xerocrassa montserratensis (Hidalgo 1870)

Martínez-Ortí, A. & Bros, V., 2011. Taxonomical clarification status of the Iberian endemic Xerocrassa montserratensis/betulonensis (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae). 6th Congress of the European Malacological Societies, Abstract Book: 88.