Helix conica var. depressa

Caziot, E., 1905. Contribution a la faune malacologique de la Catalogne. Etude sus quelques Helix. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 5(6): 88-93. [p. 93].

Localitat tipus

“...aux environs de l’Arsenal Civil de Barcelone”.

Aclariments toponímics

Arsenal Civil de Barcelone [antiga factoria de construccions mecàniques ubicada a Casa Antúnez (=Can Tunis), en les platges del Llobregat, prop del port de Barcelona].

Tipus

Sintips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 79-1153-A (loc. tip.; conquilla, ex col. Chía), MZB 79-1153-B (loc. tip.; conquilla, ex col. Chía).

Estatus taxonòmic actual

Trochoidea trochoides (Poiret, 1789)

Puente, A. I., 1994. Estudio taxonómico y biogeográfico de la superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) de la Península Ibérica e Islas Baleares. Tesi Doctoral (inèdita), Universidad del País Vasco. 1037 pp. [p. 156].