Helix carascalopsis

Fagot, P., 1884. Contribution a la faune malacologique de la Catalogne. Annales de Malacologie, 2: 169-194. [p. 178].

Localitat tipus

“Port de Salau, sur les deus versants français et espagnol, à 2000 mètres d’altitude environ”.

Aclariments toponímics

Port de Salau [port de muntanya del Pirineu, entre la província de Lleida (Espanya) i el departament d’Ariège (França)].

Tipus

Lectotip: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 79-1002 (loc. tip.; conquilla, ex col. Bofill).

Estatus taxonòmic actual

Pyrenaearia carascalopsis (Fagot, 1884)

Elejalde, M. A.; Madeira, M. J.; Prieto, C. E.; Backeljau, T. & Gómez-Moliner, B. J., 2009. Molecular phylogeny, taxonomy, and evolution of the land snail genus Pyrenaearia (Gastropoda, Helicoidea). American Malacological Bulletin, 27(1-2): 69-81.