Fungiacyathus hydra

Zibrowius, H. & Gili, J.-M., 1990. Deep-water Scleractinia (Cnidaria: Anthozoa) from Namibia, South Africa, and Walvis Ridge, southeastern Atlantic. Scientia Marina, 54(1): 19-46 [p. 22-25; pl. 1 A-N].

Localitat tipus

“[…] BB 12 and BB 13, Walvis Ridge, 882-886 m”.

Aclariments toponímics

BB 12 y BB 13 són estacions de mostreig a Walvis Ridge (=serralada submarina de l'Oceà Atlàntic meridional que s'estén des de la Dorsal Mesoatlàntica fins a la costa africana).

Tipus

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2012-0328 (”st. BB 13”; ca. 10 espècimens, ex col·lecció de Cnidaris de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, CSIC).

Tipus existents en altres centres

Holotip: United States National Museum, Smithsonian Institution, Washington, DC., 86867.

Paratips: United States National Museum, Smithsonian Institution, Washington, DC., 86867.

Estatus taxonòmic actual

 

Fungiacyathus hydra Zibrowius & Gili, 1990