Drusia (Escutiella) alexantoni

Martínez-Ortí A. & Borredà V., 2013. Drusia (Escutiella) alexantoni n. sp. (Gastropoda, Pulmonata, Parmacellidae), a new terrestrial slug from the Atlantic coast of Morocco. Animal Biodiversity and Conservation, 36(1): 59-67. [figs. 1-36].

Localitat tipus

“Road from Marrakech to Essaouira, 12 km before Essaouira, Taftchet. Essaouira. Morocco (UTM = 29RMQ4388) [...]”.

Aclariments toponímics

Carretera de Marrakech a Essaouira, a 12 km d'Essaouira. Marrakech (=Marrakech) i Essaouira (antigament Mogador) són ciutats de la regió de Marrakesh-Safi, Taftchet és una localitat de la província d'Essaouira.

Tipus

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2012-0728 (loc. tip.; 3 espècimens en etanol 70%).

Tipus existents en altres centres

Holotip: Museu Valencià d’Història Natural, Valencia, MVHN–100111GH01a.

Paratips: Museu Valencià d’Història Natural, Valencia (13 espècimens en etanol 70%, MVHN–100111GH01b) + Museu Valencià d’Història Natural, Valencia (4 espècimens en etanol 96%, MVHN–100111GH01c) + Nationaal Natuurhistorisch Museum–Naturalis, Leiden (3 espècimens en etanol 70%, RMNH.MOL.323195) + Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (3 espècimens en etanol 70%, MNCN–15.05/60078) + Senckenberg Museum of Frankfurt am Main (2 espècimens en etanol 70%, SMF 341354).

Estatus taxonòmic actual

Drusia (Escutiella) alexantoni  Marínez-Ortí & Borredà, 2013