Candidula corbellai

Martínez-Ortí,A., 2011. A new hygromiid for the Iberian malacofauna: Candidula corbellai n. sp. (Gastropoda, Pulmonata). Animal Biodiversity and Conservation 34(1):1-10. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Icon_External_Link.png

Localitat tipus

"Sierra de Busa (Navés, Lleida), up to 1,375 m altitude [...]  (UTM 31TCG86)".

Aclariments toponímics

Navés, municipi de la comarca del Solsonès.

Tipus

Paratips: MZB 2009-4021 (loc. cit., 1 conquilla, ex col. Corbella) + MZB 2010-1152 (loc. cit., 1 animal sencer en alcohol, ex col. Corbella).

Tipus existents en altres centres

Holotip: Museu Valencià d'Història Natural MVHN-120609AB00a (en alcohol).

Paratips: Museu Valencià d'Història Natural, MVHN-120609AB00b (6 conchas, 4 en alcohol) + Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, MNCN 15.05/53565 (1 concha, 1 en alcohol) + Natuurhistorich Museum - Naturalis, Leiden, RMNH-MOL.125987 (1 concha, 1 en alcohol) Senckenberg Museum of Frankfurt, SMF-335206 (1 concha).

Estatus taxonòmic actual

Candidula corbellai Martínez-Ortí, 2011