Bythiospeum gloriae

Rolán, E. & Martínez–Ortí, A., 2003. Nuevas especies de la familia Hydrobiidae (Mollusca, Orthogastropoda) de la Comunidad Valenciana (España). Iberus, 21(1): 191–206. [p. 193, figs. 2–8].

Localitat tipus

“Font de Castro, Sueras (Castellón)”.

Aclariments toponímics

Sueras [municipi de Castelló].

Tipus

Paratips: Museu de Ciències Naturals (Zoologia) de Barcelona, MZB 2002–0691 (loc. tip., 1 conquilla).

Tipus existents en altres centres

Holotip: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 15.05/46586.

Paratips: Museu Valencià d’Història Natural, MVHN 805 (loc. tip., 8 conquilles + 3 fragments) +Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (2 conquilles) + Muséum National d’Histoire Naturelle, París (1 conquilla) + Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, 94818 (1 conquilla) + col·lecció Rolán (8 conquilles + 11 fragments).

Estatus taxonòmic actual

Bythiospeum gloriae Rolán & Martínez-Ortí, 2003

Cerca

Fitxes

 • Helix salvanae

  Salvañá, J. M., 1886. Estudio de M. Pablo Fagot sobre los hélices xerofilianos del grupo Barcinonensiana. Publicaciones de la Crónica Científica: 2–7. [p. 5].

 • Trechus (Trechus) picoensis

   

  Machado, 1988. Two new cavernicolous species of the genus Trechus Clairv. from the Azores (Coleoptera, Carabidae). Bocagiana, 119: 1-8.

 • Helix desmoulinsi var. atricha

  Bofill, A., 1915. Iconografia i Descripció de Formes Malacològiques de les Conques del Noguera Pallaresa i del Ribagorçana. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 1: 37–58. [p. 38 (2 de la separata), làm. 5, figs. 4–6].

 • Bythinella brevis persuturata

  Bofill, A., Haas, F. & Aguilar–Amat, J. B. d’, 1921. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. VI. Conques del Besòs, Ter, Fluvià, Muga i litorals intermitjes. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3 (Sèrie Zoològica 14): 837–1242. [p. 1020 (p. 188 de la separata), làm. II, figs. 27–3].